Försäljning

Försäljning av:

Reningsverk

Slamavskiljare

Pumpbrunnar

Markrör

Dräneringsrör

Podrän

Isodrän

Kabelslang

Markduk

Björkbacka Entreprenad AB, Götbergsvägen 11, 738 92 NORBERG Telefon: 070-581 39 47