Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Vi anväder oftast oss av slamavskiljare i betong,men även plast om kunden önskar.

Vi gör både yltig/ horisontell markbädd och djup/vertikal markbädd beroende på vad kunden önskar , även reningsverk av olika fabrikat. Ring eller skicka mail för offert.

 

Björkbacka Entreprenad AB, Götbergsvägen 11, 738 92 NORBERG Telefon: 070-581 39 47