Sten & Bergsräckning

Sten & Bergspräckning

Vi använder oss av små krutpatroner med separata

tändare. Krutet har den fördelen att det har mycket lägre förbränningshastighet jämfört med konventionellt sprängämne. Man minimerar risker, arbetar miljövänligt, ekonomiskt och kan undvika dyra besiktningar av husgrunder. Tack vare att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt utan att dessa tar någon skada.

Björkbacka Entreprenad AB, Götbergsvägen 11, 738 92 NORBERG Telefon: 070-581 39 47