Startsida

Vi utför mark och anläggningsarbeten

 

Björkbacka entreprenad AB är ett entreprenadföretag som har sitt säte i Karbenning. Vi utför mark och anläggningsarbeten åt privatkunder och företag i Norberg, Avesta och Fagersta med omnejd.

 

 

Markarbeten

Vi utför det mesta inom markarbeten såsom grävning och schaktning.

 

VA-arbeten

Vi utför enskilda avloppsanläggningar samt grävning för vatten och avlopp från hus till kommunala nätet.

 

Sten- och bergspräckning

Vi utför sten- och bergspräckning och har genomgått utbildning för att få utföra arbetet.

Genom att vibrationer snabbt klingar ut kan därmed spräckning ske nära känsliga objekt.

 

Trädgårdsarbeten

Vi utför anläggning av gräsmattor, grusgångar, stensättning, parkeringar, husdräneringar m.m.

 

Vägarbeten

Vi utför plogning, sandning, dikning

byte av vägtrummor, buskröjning, vägslåtter åt vägsamfälligheter.

 

Transporter

Transporter av grus, jord, förflyttning av maskiner m.m.

 

Försäljning

Vi säljer bl.a. markrör, brunnar, markduk och

enskilda avloppsanläggningar.

Ring eller maila för material och prisförfrågan.

Björkbacka Entreprenad AB, Götbergsvägen 11, 738 92 NORBERG Telefon: 070-581 39 47